Industri Energi sine nettsider

Riggstreiken er avsluttet

Gjennom Riksmekleren er det i dag kommet til en løsning mellom Norges Rederiforbund og Safe i tarif-forhandlingene for riggansatte SAFE-medlemmer og dermed avsluttes streiken umiddelbart.

Resultatet er helt i tråd med det som ble kommunisert som en løsning i forbindelse med tvungen mekling og tilsvarer det som ble avtalt med Industri Energi i mai. – Det siste næringen trengte var en langvarig konflikt som satte næringens renommé, økonomi og arbeidsplasser i fare. Konflikten var i utgangspunktet helt meningsløs og vi er derfor fornøyd med at den nå er avsluttet, sier forhandlingsleder i Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.

Dette er meldingen fra Norges Rederiforbund vi kjenner ikke til noen videre detaljer rundt enigheten.