Industri Energi sine nettsider

Riggbesøk Gullfaks C

På årsmøtet ble handlingsplanen til styret for den kommende perioden presentert, og ett av punktene på handlingsplanen var flere rigg besøk fra de av oss som sitter som fristilte tillitsvalgte på land. I den forbindelse har vi denne uken vert ute og besøkt våre kollegaer på Gullfaks C sammen med representant fra forbundet.

Vi fikk anledning til å snakke med kollegaer på både dag og nattskiftet og det var høyt engasjement og vi fikk inn mange spørsmål. Ettersom vi anser det sannsynlig at de er flere som lurer på det samme velger vi dermed å lage en oppsummering av de mest sentrale spørsmålene her.

Gave G pensjonen:
Dette er en tilleggsytelse til ansatte på NR overenskomsten på 1 G som gis i tillegg til AFP for de som oppfyller kravene for uttak. Det er en overgangsordning som startet i 2006 og går frem til ny sjømannspensjon er på plass. Reglene for hvem som har rettigheter på denne ordningen står i bilag 4 i overenskomsten. Her er en kort oppsummering av kravene som må oppfylles for og få Gave G en: En må være reel arbeidstaker på avgangstidspunktet, må ha fylt 60 år og ha vert ansatt i selskapet de siste 3 åra, eller hatt 5 års forutgående tjeneste på denne overenskomsten på avgangstidspunktet.

Men nå er det slik at vi har noen kollegaer som har fått avslag på denne gavepensjonen når de har gått av med pensjon på Gullfaks, bakgrunnen for dette er at NR tolker 5 års forutgående tjeneste som 5år i direkte sammenheng med avgangstidspunktet. Dermed mener de at dette ikke gjelder personell som kom fra KCA med VOD i fjor høst. Dette er Industri Energi uenige i vi mener at om en er tilsatt i en bedrift på denne overenskomsten på avgangstidspunktet og om det til sammen med tidligere fartstid på denne overenskomsten overstiger 5år så oppfyller man kravene. Vi har derfor skrevet tvist på dette spørsmålet og det skal inn til tvistebehandling antagelig i mai måned.

Vernetjenesten
Når vi var ute fikk vi også noen spørsmål som ligger under vernetjenesten blant annet praksis rundt attestering av overtid for vernearbeid for verneombudene og regler for innkjøp av personlig verneutstyr. Vi har meldt fra om de sakene til KHVO og de vil bli sendt ut en avklaring til HVO ene og noe vil om det blir nødvendig behandlet i AMU også vil vi informere mer om dette når den infoen foreligger.

Brannskap
Ett annet spørsmål vi fikk var hvordan man skulle føre timer for utsjekk av brannskap i forbindelse med ankomst på riggen. Vi har sendt omfattende informasjon om dette til de som vi har fått oversikt over har brannlags funksjon på mail. Men kort fortalt så får en kompensert for medgått tid (0,5 time overtid) samt tillegg ihht pkt 6.6 i overenskomsten.

Individuelt avlønnede
Vi fikk også en god del spørsmål i tilknytning til den avtalen som ble laget for de individuelt avlønnede før jul, hvorfor det ble bortfall av betalingen for preskift møte og telefon støtte (EK tillegg). Klubben har laget en egen artikkel som forklarer de problemstillingene og en kan lese den her.

CRI og tillegg
Det ble også stilt spørsmål om tillegget for kjøring av kakseinjiserings anlegget, dette er en sak som vi har inne til behandling sentralt, og vi vil informere om mer om dette når vi får en avklaring.

Vi fikk naturligvis en god del flere spørsmål når vi var ute, men vi fikk avklart de aller fleste av dem, andre gikk på slike ting som lønnsoppgjøret, tvistebehandling osv. De som vi har skrevet om over er en oppsummering av de som vi oppfattet som de mest sentrale.

Uten om dette så har også klubben denne uken deltatt på ett kurs i pensjon som var avholdt i regi av AON, og klubben for de individuelt avlønnede (avd 147) har gjennomført årsmøte. Roald Hammer ble gjenvalgt som leder for 2 nye år og i tillegg ble Yngve Mikkelsen valg inn som styremedlem Geir Helge Martinsen valg inn som vara.

Det kommer også nye skjema fra velferden i forbindelse med endringene av skattereglene, de vil bli lagt ut på hjemmesiden i løpet av neste uke

Da gjenstår det bare og ønske alle en riktig god helg.
Hilsen oss på Klubbkontoret.