Industri Energi sine nettsider

Regler for medbringing av mobiltelefon offshore. Mobiltelefonen må være avskrudd under hele transporten.

Det er gledelig at det endelig er mulig å ta mobiltelefonen med offshore. Mobiltelefonen har utviklet seg til å bli et viktig verktøy hverdagen for mange av oss, og i tillegg til å holde kontakten med våre kjære der hjemme er det også mange som er avhengig av mobiltelefonen for å betale regninger og være i kontakt med samfunnet på de måtene man selv ønsker.

For at vi fortsatt skal få lov til å ta med og bruke mobiltelefon offshore er det imidlertid viktig at vi alle tar et felles ansvar og følger de reglene som er satt for dette. Det viktigste man må huske på er at mobiltelefonen alltid må være avslått under hele reisen, fra man passerer sikkerhetskontrollen til man er kommet inn i boligkvarteret på plattformen.

Observert bruk

Helikopterselskapene har meldt fra om at mobiltelefoner blir brukt igjennom hele innsjekksprosessen, inkludert under visning av sikkerhetsfilm, men også under selve transporten. Det er strenge krav til bruk av elektronisk utstyr ombord i helikopteret og det er viktig at alle forholder seg til de rammene som er satt slik at vi fortsatt kan ta mobiltelefon med offshore.

I tillegg til at mobiltelefoner kan utgjøre en sikkerhetsrisiko den tid passasjerer er mer opptatt av mobiltelefonen, f.eks. umiddelbart etter landing istedet for å følge mannskapets og bakkepersonellets anvisninger, er det også ubehagelig for medpassasjerer, piloter og bakkepersonell som opplever å bli filmet med mobiltelefoner uten at de har godkjent dette.

Regler for bruk

For å unngå at mobiltelefoner blir forbudt å bringe i helikopter er et viktig at vi følger et enkelt sett med regler:

  • Mobiltelefon skal alltid være helt avslått fra sikkerhetskontrollen til man har ankommet boligkvarteret.
  • Mobiltelefonen skal sendes i innsjekket bagasje eller holdes på innsiden av overlevelsesdrakten
  • Ved hjemreise skal mobiltelefonen være avskrudd før sikkerhetsvideo vises og til man har ankommet inne i helikopterterminalen.

Det kan bli foretatt tilfeldig sjekk av passasjerer og dersom man bryter disse reglene kan man risikere å bli uønsket ombord eller at alle mobiltelefoner igjen må låses inn i skap på heliporten ved utreise.