Industri Energi sine nettsider

Redusert bemanning på klubbkontoret uke 49

Styret i klubben skal i helgen ha sitt siste styremøte for i år. Mandag 4. desember vil det derfor ikke være noen tilstede på klubbkontoret da alle vil være på hjemreise fra Oslo. Resten av uken så vil det være kurs og en del møteaktiviteter. Dette kan da bety at det kan ta noe lengre tid før henvendelser blir besvart.

Vi følger opp alle innkomne henvendelser. Er det noe som haster så kan Oddvin Andreassen kontaktes på telefon eller sms +47 917 96 130