Industri Energi sine nettsider

Pensjons rådgivning

For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene mht pensjon tilbyr Industri Energi også i år pensjonsrådgivning til medlemmene i samarbeid med Tredjepart. I den forbindelse lager vi også denne info saken slik at dere lettere kan finne info på samme sted.

Det sentrale oppgjøret i 2018 hadde pensjon som ett hovedtema. Partene er enige om å gjøre endringer i AFP som får betydning for våre medlemmer. Som dere vet så har ikke dette blitt helt avgjort enda, men det er etablert en sliterordning, som heller ikke er endelig på plass, det er gjort forbedringer på retten til AFP ved nedbemanninger, og det er gjort forbedring på retten for de som har vært langtidssyke.

Det å bli bevisst på de mulighetene og utfordringene som kommer mener vi er vesentlig for våre medlemmer. Nytt i år er at vi har opprettet en Pensjonstelefon gjennom Tredjepart som alle medlemmene uavhengig av alder kan benytte seg av. Telefonen er betjent hver torsdag og telefon nummeret er: 21 95 42 40, du må ha medlemsnummeret ditt klart når du ringer, klubben kan skaffe dette for deg.

Her kan man få hjelp til svar på spørsmål knyttet til pensjon, men skal man ha en full gjennomgang av egen pensjon må man benytte seg av pensjonsrådgivningen. Denne er kun forbeholdt de som er 57 år eller eldre.

Som dere vet er valgmulighetene blitt mange og tidspunkt for uttak av pensjon og tidspunkt for fratredelse er gjerne forskjellig etter at pensjonsreformen trådte i kraft.  Fleksibel alderspensjon, AFP og pensjon opptjent via arbeidsgiver kan nå tas ut i kombinasjon med fortsatt arbeid.  Større fleksibilitet, mer omfattende regelverk og store individuelle forskjeller gjør at informasjons-behovet er stort.

Erfaringene etter flere års samarbeid med Tredjepart er udelt positive og vi ser på tilbudene som viktige medlemsfordeler.

Ved å benytte seg av dette tilbudet vil våre medlemmer få en oversikt på fremtidig pensjon og valgmuligheter.  Valget man gjør har konsekvenser for resten av livet. Vi er opptatt av at våre medlemmer får muligheten til å gjøre de beste valgene, slik at siste periode som yrkesaktiv og pensjonstilværelse kan planlegges best mulig.

Vi opplever og at flere medlemmer synes det er vanskelig å få fatt i nødvendig dokumentasjon. Tredjepart ferdigstiller nå en bruksanvisning som skal gjøre det lettere for medlemmene å finne frem.