Industri Energi sine nettsider

Organisasjonsendring i selskapet

Archer Limited kunngjør at CEO John Lechner har sagt opp sin stilling. Han vil fratre sin stilling med umiddelbar virkning. I en overgangsperiode, til en ny CEO er utnevnt, vil John fungere som seniorrådgiver for lederteamet til Archer.

I mellomtiden vil styreformann Kjell-Erik Østdahl fungere som konstituert CEO. Archer sin strategi forblir intakt, og prosessen med å finne en ny administrerende direktør har begynt.

Kjell-Erik Østdahl kommenterer: «På vegne av styret vil jeg takke John for hans lederskap gjennom en utfordrende periode for den globale Olje og Gass industrien. Jeg setter pris på Johns bidrag til Archer og ønsker ham alt det beste i fremtiden.