Industri Energi sine nettsider

Oppsummering av den siste tiden

Våren er en travel tid er det ett uttrykk som sier, selv om at våren ikke har kommet helt i gang alle steder helt enda. Så har i alle fall aktivitetsnivået på for oss inne på klubbkontoret vert veldig hektisk den siste tiden. Og derfor er det nå på høy tid og komme med en liten oppsummering av hva vi har arbeidet med.

Først ut så har det vert månedsmøte med bedriften, her var det såpass mange saker og drøfte kombinert at deler av den avsatte tiden kolliderte med andre planlagte møter. Dermed førte dette til at dette møtet totalt gikk over 2 dager. Vi fikk ryddet flere enkelt saker samt noen avdelings spesifikke saker av veien og de som har vert involvert i de sakene har blitt informert direkte.


Vi deltok også i månedsmøtet til Archer OilTools i tillegg til at vi har vert med og representert enkelt medlemmer i en handfull ulike møter med bedriften den siste tiden. Det har også vert induksjon møte for nyansatte samt deltakelse på blant annet styremøte i samarbeidskomitéene.

Klubben har også deltatt i møte med bedriften og vernetjenesten der vi har drøftet både ny målestrategi for Benzen målinger. Flere rigger vil få dette nå i løpet av noen dager og hvor det vil bli gitt detaljert informasjon hvordan dette skal gjennomføres. Skulle de dukke opp utfordringer på de installasjonene som skal gjennomføre disse målingene er det fint om vi får en tilbakemelding om det.


Det har også vert møter angående IO senter på land og en del møtevirksomhet rundt en eventuell organisering og regulering av hvilke jobber og hvordan dette skal utføres. Dette er foreløpig en pågående prosess som enda ikke er ferdigstilt.


Bedriften er i gang med oppbemanningen på Njord som sikkert mange har fått med seg, og i den forbindelse har vi også mottatt en god del henvendelser i forhold til hvilke regler som gjelder ved forflytting av personell. Kort oppsummert så er det slik at bedriften har styringsretten til å flytte personell, men det skal være en driftsmessig årsak som legges til grunn. I enkelte tilfeller kan de driftsmessige årsakene være helt åpenbare, men der det ikke er tilfelle så ser vi nærmere på de sakene.

Det arbeides i disse dager med bemanningen på Njord plattformen.

Med bakgrunn i den totale aktiviteten vi har hatt i selskapet de siste årene så har dette som kjent ført til at en ikke har ansatt mange nye spesielt i plattformboring. Og i den sammenheng har enkelte nå over lang tid blitt gående i ressurspoolen uten fast skift. Ettersom en bemanner Njord nå så vil dette være med og bedre situasjonen, og vi har en prosess i fagforeningen der vi sammen med bedriften følger opp statusen på de som er i ressurspoolen.


Klubben har også vert i dialog med forsikringsagenten vår AON og med forsikringsselskapet DNB den siste tiden og skaffet oss tilgang til innrapportering av forsikringssaker direkte til forsikringsselskapet. Dette er først og fremst for og kunne rapportere om saker angående vår egen ervervsuførhets forsikring, slik at det blir gjennomført på en mer effektiv måte samt for å ivareta regelverk knyttet til personvern (GDPR).


Mye planlegging har også den siste tiden blitt tillagt årsmøtet i fagforeningen som vi skal avholde 7-9 mars. Og påmeldingskjema har blitt sendt ut til tillitsvalgte og hovedverneombud, og så langt ligger vi mellom 40 og 50 påmeldte deltakere i tillegg til gjester. Vi oppfordrer da i denne anledning eventuelle tillitsvalgte som enda ikke har fått meldt seg på om å gjøre det snarest, skulle det være noe uklart er det bare å ta kontakt.


Og med det så vil vi inne på klubbkontoret ønske dere alle en riktig god helg.