Industri Energi sine nettsider

Oljeserviceforhandlingene i havn

15. mai kom partene i årets forhandlinger på Oljeserviceavtalen til enighet. Oppgjøret sikrer en bedret lønnsmatrise og økt kjøpekraft.

Justerte lønnssatser

Partene er enige om å øke alle årslønnssatsene på lønnsmatrisen med 4500 kroner med virkning fra 1. juni 2018.

I tillegg justeres nattillegget opp med 4 kroner til 83,50 kroner per time, og helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 1975 kroner per dag.

Med i årets oppgjør er også ansiennitetsglidningen som alle unntatt topptrinnet A11 har fått 1. januar, på ca. 12000 kroner.

Særskilt tillegg A11

Ansatte som sto i topptrinnet pr. 31.12.2017 og som pr. 1.6.2018 fortsatt står der, gis i tillegg et engangsbeløp på 5000.

Ny lønnsmatrise

Partene er også enige i å innføre ny lønnsmatrise for Oljeservice fra 1. januar 2019. Dette er en forbedret lønnmatrise partene har utarbeidet siden forrige hovedoppgjør, som vil bidra til å løfte hele matrisen nærmere operatør, boring og forpleining.

Den nye matrisen vil ha mindre stigning i ansiennitetsatsene, noe som fristiller mer penger til å øke lønnssatsene på matrisen i påfølgende oppgjør, samtidig som trinn i bunnen av matrisen gradvis fjernes. Dette vil på lang sikt løfte hele matrisen, og på kort sikt sikre mer til de som står helt til høyre på matrisen som ikke kan gå opp flere ansiennitettrinn.