Industri Energi sine nettsider

Oljeserviceforhandlingene er i gang

Hovedoppgjøret for oljeservicebedrifter med Norsk Olje og Gass på den ene siden og IE på den andre siden er i gang. Forhandlingene er berammet til 14. og 15. mai.
Årets oppgjør blir et rent lønnsoppgjør grunnet det sammordnede oppgjøret LO – NHO, noe som innbærer at det ikke blir forhandlet på bestemmelsene i tariffavtalen.

Industri Energi Archer er ikke direkte part i forhandlingene da bedriften er omfattet av Offshoreserviceavtalen og ikke Oljeserviceavtalen. De to avtalene er likevel like for offshoreansatte, og Christopher Talgø er tilstede på forhandlingene som observatør.