Industri Energi sine nettsider

Økt bemanningsbehov i Wireline

Gledelige nyheter! Det har i dag vært avholdt drøftelsmøter i forhold til bemanning i wireline med bakgrunn i økt aktivitet fremover. Aktiviteten har vært veldig høy stort sett hele året, men forskjellen nå er at bedriften har fått mer forutsigbarhet for den neste perioden.

Ekofisk X i solnedgang

Vi har over lengre tid påpekt at vi mener at bemanningen er for lav, og at dette gir utslag i sykefravær og bedriftens økonomi på en negativ måte. I juni mottok seks av våre kolleager i Wireline oppsigelse som følge av nedbemanning. Den nedbemanningen var ikke klubben enig i og vi mente også at bedriften forhastet seg i prosessen.

Alle de seks oppsagte får fortsette

Nå har vi drøftet bemanningen på nytt og vi er blitt enige om at vi vil ha behov for seks personer mer enn hva bedriften hadde planlagt. Det betyr at alle de seks som fikk oppsigelse i juni vil nå få tilbud om å fortsette. Bedriften skal ha vært i kontakt med disse nå i ettermiddag og melder at alle har takket ja til å fortsette i bedriften.

Skulle hatt noen flere

Det er veldig kjekt å avslutte uken med positive nyheter, men vi skulle gjerne sett at flere fikk tilbud om å komme tilbake. Våre analyser viser at aktiviteten fremover likevel vil bli kostbar om vi ikke er tilstrekkelig bemannet. I vår bransje vil man aldri kunne regne med 100 % utnyttelse av årstimeverkene, med mindre man arbeider på fast skiftplan. Tariffavtale og lønnsystem er bygd opp rundt dette faktum og det er noe bedriften må ta hensyn til i bemanningsanalysene.

Våre beregninger viser at vi fortsatt skulle tatt inn noen flere, både fordi det vil være lønnsomt for bedriften, men også for å ivareta en bemanning som er i henhold til styringsforskriftens bestemmelser. Dette er noe vi vil fortsette å ha fokus på fremover.

Vi ønsker alle kollegaer en riktig god helg og ønsker som har fått trukket oppsigelsene velkommen med videre!