Industri Energi sine nettsider

Økende bemanning

Det er gledelig å se at arbeidsmengden har tatt seg opp, og at det nå vil bli behov for ansette flere. Dette gjelder både i plattformboring og wireline.

Økt utnyttelse og bedre forutsigbarhet gir åpning for ansettelser

Utnyttelsesgraden i ressurspoolen til plattformboring har vist 98 % hittil i år. I løpet av året vil det i tillegg bli behov for enda mer arbeid på prosjekter. På Gyda er det lys-kampanje på gang sammen med andre prosjekter som også vil fortsette en stund fremover, før det i oktober vil bli oppbemanning til oppstart av pluggingen.

Archer har også inngått enighet om å sette inn 6 ekstra dekksbaser på Ekofisk, som vil gi et stort løft for flaggavdelingen. Parallelt er antall krysstrente anhukere fra wireline økt fra 18 til 24 på fast rate.

Dette gir bedriften mye større forutsigbarhet i aktivitet fremover slik at det kan ansetter flere faste stillinger i selskapet. I plattformboring vil i første omgang de som er i deltidsstillinger få tilbud om hel stilling, før det senere i år sannsynligvis vil være ytterligere behov for å ansette enda flere.

Også i wireline er det påbegynt drøftelser om å ansette flere. Wireline har i lengre tid vært preget av innleid personell på grunn av veldig høy aktivitet. I tillegg til å ha økt antall anhukere på rate, så leier Archer også ut mange brønnledere i 2-4 rotasjon på Ekofisk, som også styrker behovet for å ansette flere. I wireline er det som følge av tidligere nedbemanning fortsatt personer med fortrinnsrett til ansettelse i bedriften, og disse vil følgelig være de første som får tilbud om stilling.