Industri Energi sine nettsider

Nyttårs info

Hei alle sammen og godt nytt år, da var januar komt godt i gang og vi fra klubben er her med en oppdatering på hva vi har startet året med.

Denne uken hadde vi ett møte med bedriften der vi hadde en full gjennomgang av alle timene som har ansatte har ført, hvor det har vert uenighet om de skal utbetales. Eller såkalt dispute timer, i løpet av gjennomgangen fikk vi avklart en hel mange uoverensstemmelser. Men det ble også avdekket en del tilfeller hvor det har vert feilføringer osv. Og for å unngå dette i fremtiden så har vi laget en oppsummering som vi tar for oss her.

Utsjekk av brannskap

Det er fremforhandlet en avtale som gir de ansatte som foretar utsjekk og klargjøring av utstyr i brannskapet 0,5 time overtid. Skulle det vise seg at den ansatte av en eller annen ekstraordinær årsak skulle trenge mer tid så skal det klareres i forkant med boresjef og fremkomme tydelig i kommentar feltet på overtiden. Om dette ikke er gjort vil tid over 0.5 time settes i dispute og ikke utbetales.

Plattformsjefens velkomst møte

Dette møte er også de forhandlet frem en avtale for, og også dette møtet kompenseres med 0,5 time overtid pr oppmøte. Dette gjelder da tariffert personell, individuelt avlønnede eller IA fra nå får ikke betalt for dette møtet på lik linje med HMS møte osv ihht tariffavtalen (TA) s punkt 4.

Det oppfordres for øvrig for alt IA personell og føre reell arbeidstid, men at da tiden til blant annet dette møtet og annen ikke kompensert overtid føres mot overtime not payable. Det som blir ført som vanlig overtid blir satt i dispute og ikke utbetalt.

Livbåt trening offshore kompenseres med 1 time overtid.

Livbåt trening

Livbåt trening for beredskaps personell er avtalt kompensert for med 1 time overtid. Også på dette er det flere som fører mye forskjellig, samme som brannskap utsjekken skulle det være en ekstraordinær årsak som medfører at en trenger mer tid så skal det klareres i forkant med boresjef og fremkomme tydelig i kommentar feltet på overtiden. Om dette ikke er gjort vil tid over 1 time settes i dispute og ikke utbetales.

Kommentar til overtid.

All overtid skal kommenteres i kommentar feltet, eller attendence notes for de som har IFS på engelsk. Og vi vil oppfordre alle til og føre så tydelige og presise kommentarer på overtiden som mulig. Det er også en stor overtid om en legger til overtidens varighet og for eksempel start og stopp tidspunkt slik at det ikke oppstår noe tvil for de som skal godkjenne. Dette er veldig viktig spesielt når det er flere tilfeller av overtid på samme dag

Avtale om arbeid på IO senter på land.

Det har også denne uken blitt jobbet videre med avtalen for arbeid på IO senter på land. Pr i dag så er det i all hovedsak nesten bare Oiltools som har arbeid fra IO senter, men fremover kan dette bli aktuelt for både wireline og boring. Derfor er det viktig at en får utformet en avtale som fungerer for alle. Det har vert konstruktive drøftelser, og vi har grunn til og tro at vi skal bli enige om ett godt resultat om så ikke altfor lang tid.

Kryss trening

Vi holder også på med ett arbeid med å kartlegge alle stillingene som er krysstrent i bedriften. For å forsikre oss om at beredskapsoppgaver blir korrekt ivaretatt og at vi har en tilstrekkelig robust bemanning til de arbeidsoppgavene vi skal utføre og for å forsikre oss om at sikkerheten er ivaretatt.

Det er utarbeidet ett spørreskjema som er sendt ut til alle HVO ene, og som i tillegg blir sendt ut til HMS møtene offshore. Vi oppfordrer alle som har krysstrente oppgaver og fylle ut dette skjemaet og returnere det til oss.

Karantene kompensasjon

Som flere av dere sikkert har fått med dere så ble det før jul kjørt en rettsak av forbundet som gikk på rett på kompensasjon for og sitte i karantene under Covid. Denne saken ble tapt i tingretten. Men nå har forbundet vedatt og anke saken til lagmannsretten. Les mer her

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.