Industri Energi sine nettsider

Nytt om sympatistreiken

Arbeidsretten skal avklare om den varslede sympatistreiken er lovlig. Nytt varsel med 21 dagers frist blir sendt etter at dom er avsagt i arbeidsretten.

Norges Rederiforbund (NR) hevder at den varslede sympatistreiken er ulovlig. Saken skal derfor behandles i Arbeidsretten.

NR krever også at LO tar ut bedrifter utenfor NR, noe som vil eskalere sympatistreikens omfang. Nytt varsel om sympatistreik blir derfor gitt likt for Archer og bedrift utenfor NR etter at dom er avsagt i Arbeidsretten.

Klubben har god dialog med bedriften om hvordan streiken skal håndteres, og dette arbeidet fortsetter slik at vi sammen er forberedt på å best mulig ivareta både bedriftens og ansattes interesser.