Industri Energi sine nettsider

Nye ungdomstillitsvalgte i klubben

Under årets tillitsvalgtkonferanse ble det foretatt nyvalg av ungdomstilltsvalgte. De som ble valgt er Robin André Lie Ellefsen (leder) og Jørgen Søraas (nestleder).

Vi gratulerer! Leder av ungdomsutvalget vil tiltre styret i fagforeningen.

Jørgen Søraas og Robin André Lie Ellefsen