Industri Energi sine nettsider

Nye tillitsvalgte i wireline

Valget i wireline er avsluttet og vi ønsker velkommen til fire nye tillitsvalgte. Vi minner alle tillitsvalgte om å melde seg på årsmøtet som avholdes 12-14. mars.

Ny sammensetning av tillitsvalgte

Den nye sammensetningen av tillitsvalgte ser slik ut, og gjelder fra årsmøte til årsmøte:

Valgt til 2021:

  • Gunnar Omland
  • Tom Steinar Syversen
  • Kristine Nærland
  • Johnny Måge
  • Ove Talgø

Valgt til 2020:

  • Christopher Talgø
  • Morten Haugvaldstad
  • Eirik Valle
  • Dan-Robert Nicolaisen

Totalt var det 64 stk. som avga stemme i valget.

Styrerepresentant

I år er det også valg på wirelines representant i styret. Denne plassen kommer i tillegg til wirelines nestlederplass i styret og velges blant de tillitsvalgte i wireline ifm. med årsmøtet.

Fratredelse

I forbindelse med årets valg ønsket ikke Kristian Eklund å stille til gjenvalg. Kristian trer dermed ut av rollen som tillitsvalgt.
Vi takker Kristian for innsatsen og arbeidet han har bidratt med som tillitsvalgt.

Kristian er i inneværende periode medlem av valgkomiteen og vil fullføre sitt engasjement der frem til årsmøtet er avholdt.