Industri Energi sine nettsider

Nye rutiner for kontakt

Klubben opplever stor pågang i antall henvendelser og saker som vi assisterer i. Vi har også erfart at en del saker har blitt liggende ubesvart for lenge. Dette synes vi ikke er godt nok.

Økningen i antall saker har medført at vi har måttet finne bedre metoder å organisere arbeidet vårt på for å kunne være så effektive som mulige og for å korte ned saksbehandlingstiden. Klubben har derfor opprettet et felles system for saksbehandling som alle som sitter på klubbkontoret vil jobbe i.

Les mer i artikkelen.

Hva blir nytt for medlemmene?

Som alltid skal du kunne ta direkte kontakt med en tillitsvalgt dersom det er behov for dette. Men for at vi skal kunne behandle sakene bedre og sikre tett oppføling så ønsker vi at henvendelsene hovedsakelig sendes inn på e-post til ie@archerwell.com.

Her vil alle henvendelser få et eget saksnummer og blir delegert til tillitsvalgte som vil behandle saken. Du vil også få en kvittering med saksnummeret slik at du selv kan følge opp saken med klubben, så snart saken er lagt inn.

Når saken er opprettet vil den videre dialogen gå mellom medlemmet og den tillitsvalgte som har fått saken. Dersom man ønsker at saken skal behandles eller besvares av en bestemt tillitsvalgt, kan man selvsagt be om dette i henvendelsen. Vi derimot ikke garantere at det alltid er kapasitet nok til i å ivareta alle ønsker hele tiden.

Bakgrunn

Vi tillitsvalgte på klubbkontoret behandler alle slags typer saker, av personlig og kollektive interesser. Men da vi mottar et svært høyt antall e-poster og telefoner, eller henvendelser via andre kanaler, så er det utfordrende å holde oversikt over alle saker klubben behandler. Ved å jobbe mer organisert vil det lette måte vi jobber på slik at vi kan bli mer effektive.

Fremover vil man også kunne få oppfølging på en sak selv om den som behandler saken er på ferie eller sykemeldt. Det var vanskeligere før da mye av kommunikasjonen gjerne lå i innboksen som kun den ene av oss har tilgang til.

GDPR

Den nye måten vi vil jobbe på gjør det også enklere for klubben å ivareta kravene i Personopplysningsloven slik at klubben ikke oppbevarer personopplysninger unødig eller uten samtykke.

 

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss på IE@ARCHERWELL.COM