Industri Energi sine nettsider

Ny lønnstabell

Vedlagt er den nye lønnstabellen som er gyldig fra 01.06.2018. Den vil om litt også bli lagt inn på under rett lønns og arbeidsavtaler.

Innholder også oppdaterte satser på de forskjellige ulempetilleggene m.m