Industri Energi sine nettsider

NR – Forum

For de som ikke kjenner til det så er NR – Forum en samarbeidskomite som representerer 4500 av Industri Energi-medlemmer som arbeider på sokkelen innen flyterigg, boring og forpleining. Og denne uken hadde samarbeidskomiteen møte på Clarion Energy i Stavanger.

Ettersom vi naturligvis i likhet med forbundet var svært skuffet over landsmøtevedtaket i Arbeiderpartiet, så ble naturligvis denne saken også drøftet under møtet. Det ble besluttet av en samlet komitee og utarbeide en uttalelse.

Du kan lese mer om denne saken på Forbundet sin hjemmeside og i en artikkel publisert av Frifagbevegelse.