Industri Energi sine nettsider

NR-Forum med støtteerklæring til sympatistreiken

NR-Forum er en samarbeidskomité for fagforeninger som organiserer flyteriggansatte. Komiteen hadde møte i Oslo 6-8. februar og vedtok en uttalelse til støtte for sympatistreiken.

NR-Forum samarbeidskomité gir sin fulle støtte til fagforeningene i Archer og ConocoPhillips som er varslet tatt ut i sympatistreik.

Dette er en viktig og rettferdig kamp for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

SLB UKs fremgangsmåte med å nekte sine ansatte tariffavtale og som har benyttet uorganisert arbeidskraft til å utføre de streikendes arbeidsoppgaver er uakseptabelt og hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv.

Hilsen
Bår Inge Pedersen
Leder NR-Forum