Industri Energi sine nettsider

Norges beste innboforsikring skifter navn

LOfavør Kollektiv hjemforsikring blir til LOfavør Innboforsikring.

I over femti år har forbundene jobbet for å gi gode og trygge avtaler til deg som medlem. Noe av det vi er mest stolte av er innboforsikringen vår. Den dekker alt du har av innbo og gir ekstra trygghet til det du har i hjemmet ditt. Snart skifter LOfavør Kollektiv hjemforsikring navn til LOfavør Innboforsikring. Nytt navn, men samme gode forsikring.

Forsikringen dekker blant annet:
– Alt innbo og løsøre er forsikret og det er ingen øvre forsikringssum.
– Dekker skader ved brann, vann og tyveri.
– Enkeltgenstander, samlinger, smykker og gull er forsikret inntil 300 000,-.
– Sykkel, rettshjelp, ID-tyveri og mye mer.

Les mer her