Industri Energi sine nettsider

Næringens fremtid i Norge

Norsk olje- og gassindustri skal opp og frem. Det er budskapet til både olje- og energiministeren, stortingspolitikere, LO-ledelsen, konsernsjefer i næringen og selvsagt forbundet vårt Industri Energi på LOs olje- og gasskonferanse. Dette er viktig for norsk økonomi og velferd, arbeidslivet, og selvsagt internasjonal klimapolitikk. 2018 blir nok et tøft år, før vi vil se en økning av investeringer på norsk sokkel i årene som deretter kommer, for å sikre landets økonomi og klimapolitikken i mange tiår frem i tid.

Klubben og vernetjenesten representert på konferansen

Det gjøres utbygginger i dag på felt som ble funnet for flere tiår siden, og det vil fortsatt gjøres funn i nær fremtid som vil bli bygget ut enda lenger frem i tid. For å sikre at Norge med sin lavutslippsproduksjon i forhold til resten av verden blir en bidragsyter til verdens klimapolitikk også i fremtiden, er det viktig å rekruttere flinke folk i alle ledd til næringen. Da må også et anstendig arbeidsliv ligge til grunn!

Trepartssamarbeidet – den norske modellen – er helt avgjørende for at vi skal sikre fremtiden for Norges olje- og gassindustri. Det kreves ikke bare store mektige bedrifter. Dyktige verneombud og tillitsvalgte er minst like viktig for å holde næringen på stø kurs og sikre at aktiviteten kan drives med minst mulig risiko for ulykker og påvirkning på av ytre miljø.

Svekket sikkerhetsnivå eller en storulykke vil svekke tilliten til den viktige næringen og det er derfor utrolig viktig at vi viser at vi fortsetter å vise at Norge kan drive denne virksomheten trygt, og med minimal risiko for natur- og miljøpåvirkning.

Trepartssamarbeidet påpekes støtt blant foredragsholderne og med trepartssamarbeidet følger det også et viktig topartssamarbeid, altså samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i bedriftene. Her går vernetjenesten og fagforeningene hånd i hånd. Uten trygge rammevilkår i arbeidslivet vil man ikke ha styrke nok til å stå opp i mot uforsvarlig drift.

Trygge arbeidsplasser og sterke verneombud gjør Norge til verdensledende i bransjen.

Fra Archer var Bjørn Dyrnes (KHVO) og Christopher Talgø (Klubbkontoret).
For mer informasjon om konferansen og gjestene finner du her: http://www.lo.no/politikk/Naringspolitikk/Artikler-Naringspolitikk/Innledninger-LOs-olje–og-gasskonferanse/