Industri Energi sine nettsider

Mulighet for å ta fri i juni

Da det trolig vil være langt lavere aktivitet i juni måned som følge av revisjonstans på Ekofisk, ønsker bedriften å gi ansatte i wireline mulighet til å søke om fri én disponibelperiode i tidsrommet for stansen, mot innarbeiding.

Klubben og bedriften har i dag signert en protokoll som regulerer hvordan arbeidstakeren kan jobbe inn igjen slik at man unngår lønnstrekk. Avtalen gjøres tilgjengelig for ansatte i wireline og de kan henvende seg til klubben eller bedriften for å få en kopi av denne.

Det er svært viktig at denne avtalen er lest og forstått før man søker om fri. Ved spørsmål vedr. avtalen ber vi dere ta kontakt med oss på klubbkontoret.