Industri Energi sine nettsider

Midlertidig stopp av støtte til velferdsreiser

Dette vil også ha tilbakevirkende kraft. Dvs. at turer som enda ikke er gjennomført, men planlagt og godkjent vil ei heller motta denne støtten.

Store grupper som reiser og blir smittet eller evt. får inn-/utreisenekt kan få store konsekvenser for Archer.

Forbudet mot støtte blir opphevet så snart vi anser det som forsvarlig å gjennomføre slike crew-turer.