Industri Energi sine nettsider

Mellomoppgjøret for sokkelansatte er i gang

Forhandlingene mellom Industri Energi og Offshore Norge for operatør-, boring- og forpleiningsansatte (OBF) startet i Stavanger, onsdag 3. mai. Det er satt av én dag til forhandlingene.

Forhandlingene om sokkelavtalene omfatter drøyt 4000 Industri Energi-medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner for operatørselskapene, samt innen forpleining og boring.

Det gjelder ikke for ansatte hos oss i Archer da våre offshore ansatte i boring på faste installasjoner, er på NR Flyteriggavtalen som har forhandlinger i slutten av mai. Men resultatet av disse forhandlingene sammen med frontfags oppgjøret bidrar som kjent til det utgangspunktet som vi forhandler på.

Forhandlingsutvalget fra Industri Energi er på plass, OBF forhandlingene er i gang.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

IE Archer er med som observatør i disse forhandlingene, en kan lese mer om forhandlingen på Industri Energi sine sider HER