Industri Energi sine nettsider

Mellomoppgjøret 2023: Forhandlingene på flyteriggavtalen har startet

Lønnsforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) for flyteriggansatte er i gang i Oslo. Det er satt av én dag, pluss én reservedag, til forhandlingene.

Les mer HER