Industri Energi sine nettsider

Megling NR Flyterigg, Arbeidsretten og Særavtale forhandling

Hei folkens, da var vi her igjen med en oppdatering av uken som har gått. Klubben har deltatt også denne uken i flere forskjellige møter, både med forbundet, bedriften og noen medlemmer. Men det er spesielt to saker som stikker seg ut og det er meklingen i NR oppgjøret og dom i arbeidsretten.

Mekling
Jeg vil begynne med og skrive litt om resultatet av meklingen for de offshore ansatte på NR avtalen først, en kan lese resultatet av meklingen HER.

Meklingen ble gjennomført på Onsdag 28 juni

Som en ser er dette ett særdeles godt resultat for alle ansatte. Til sammenligning i frontfags forhandlingene ble LO, YS og NHO er enige om en ramme på 5,2 prosent etter at over 26000 ansatte hadde vert ute i streik. Hva denne rammen utgjør varier fra ulike selskaper og bransjer på området med i kroner og øre så utgjorde dette oppgjøre et sted mellom 20 og 32 000 ut fra det vi har sett.

Våre ansatte på flyterigg avtalen fikk med meklingsresultatet på 6,5% stigning for alle på matrisen så utgjør det da basert på våre kalkulasjoner på E 6 en økning av årslønn med feriepenger på 46412kr. Og en som er på toppen i matrisen i A1-6 får en økning av årslønn med feriepenger på 54583 kr i tillegg til denne årslønnsveksten vil en også få økningen med seg økningen på Natt og helligdag som i snitt utgjør 4791 kr med feriepenger. Årets oppgjør sikrer altså at alle tarifferte på matrisen får en reel årslønnsvekst på over 50 000kr hver.

Det ble ett meget solid resultat i årets mekling

For de individuelt avlønnede så er alle sikret minimum en økning på 5.2 %. Dette er det høyeste nivået en har satt en garanti sum til noen gang for denne gruppen. Samt at i og med at det er fastsatt i prosent så skalerer det med den individuelles lønn i motsetning til ett fastsatt kronebeløp. I og med at gruppen er individuelt avlønnet så vil verdien av hva garantien på 5,2 utgjør naturligvis variere, men vi kan basert på en kort utregning av det som er minstelønnssatsene for gruppen i Archer fastslå at alle i den gruppen også er garantert en årslønnsvekst på minimum 50 000. Og dette er før vi har startet de lokale forhandlingene for gruppen.

En kort historisk oppsummering viser at dette er de beste lønnsoppgjøret prosentvis i nyere tid, en må faktisk gå så langt tilbake som to tiår for å finne tilsvarende tall. Og da ble det forhandlet den gangen for 2 år på en gang. Det er i kroner og øre det oppgjøret med høyest verdi noensinne og alle sammen har god grunn til å være særdeles godt fornøyd med årets resultat.


Det var Industri Energi som samlet forhandlingsutvalgene i alle fagforeningene i forhandlingene og det var IE som laget utkastet til skisse for løsning både i de ordinære forhandlingene og utkastet til det som til slutt ble løsningen.


Dom i Arbeidsretten
Som vi har skrevet om tidligere så var vi i arbeidsretten 20 og 21 juni angående en sak der noen av våre medlemmer som ble virksomhets overdratt fra KCA til Archer i 2018 fikk avslag på tilleggspensjonen på 1 G. Den omtalte gavepensjonen eller Gave Gen. Klubben tvistet dette avslaget tilbake i februar 2019, også har saken gått gjennom ulike forhandlinger og drøftelser mellom partene før den nå endte i arbeidsretten.

Vi var i arbeidsretten med Gavepensjon saken 20 og 21 juni

Vi må dessverre meddele at vi ikke fikk rettens medhold i vår påstander om at våre medlemmer hadde rett til denne tilleggspensjonen. Klubben har underrettet dem som saken gjelder, og selv om at vi både mente og håpet at utfallet skulle bli annerledes så kan vi ikke gjøre annet en og akseptere utfallet som foreligger.

Særavtale Oiltools.
Som nevnt tidligere arbeides det med og forhandle frem særavtale for ArcherR Oiltools, denne avtalen skulle ha vert på plass til 1 juni. Den 5 versjonen av avtale utkastet ble distribuert blant de offshore ansatte, og vi avholdt ett Teams møte med de medlemmene som hadde anledning på torsdag i forrige uke. Der mottok vi en del henvendelser på punkter som medlemmer er uenige eller misfornøyde med, og vi tar de tilbakemeldingene med oss i videre drøftelser med bedriften neste uke.

Resterende forhandlinger.

Vi skal jo også forhandle lønnsoppgjøret for de individuelt avlønnede i plattformboring, samt for de landansatte og for våre medlemmer i Oiltools og Wireline. Vi har bedt bedriften om og komme med ett forslag til datoer for resterende forhandlinger, og vi forventer og avtale tidsplan i neste uke.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.