Industri Energi sine nettsider

Medlemsmøte i Dusavik for landansatte

Den 7.12 vil det i pauserommet på verkstedet i Dusavik bli avholdt et medlemsmøte fra klokken 09:00-10:00. Klubben inviterer ansatte på land i bedriften til å stille. Møtet er hovedsaklig for medlemmer, men også ikke-medlemmer kan delta. Ledelsen er ikke invitert til møtet. Dette vil være en god anledning til å få informasjon, stille spørsmål og ytre sine synspunkter til klubben. Vel møtt!