Industri Energi sine nettsider

Medlemsfordel strøm

En av våre fordeler som medlemmer kan benytte seg av er en strømavtalen Industri Energi spotpris hos Fjordkraft med lavt påslag pr. kWh og lav månedskostnad.
Vilkårene for denne avtalen blir endret 1. april og du kan lese mer om medlemsfordelen og endringene i den, her.

Strømavtalen Industri Energi Spotpris får følgende endring fra 1. april i år:

  • Påslaget endres fra 1,6 til 2,99 øre per kWh.
  • Fastbeløpet endres fra 10 til 15 kr pr. måned.

Prisendringen tilsvarer cirka 19 kr pr. måned for et forbruk på 1000 kWh per måned.

Til sammenligning har Fjordkrafts vanlige spotprisavtale et påslag på 4,90 øre pr. kWh og et månedsbeløp på 49 kroner.

Fjordkraft forklarer prisendringen slik:

Vedvarende høye strømpriser har ført til at kostnadene ved å levere strøm har økt betydelig. Det skyldes blant annet økte finanskostnader fordi Fjordkraft, som fakturerer etterskuddsvis, legger ut for strømmen kundene forbruker. Når strømprisene er høye, er beløpene vi legger ut også høyere. Det gir høyere rentekostnader. (Det var disse rentekostnadene Tibber brukte som argument da de på få dagers varsel gikk over til forskuddsfakturering i fjor høst.)

Industri Energi Spotpris har sammen med Spotpris spesial (påslag 0,79 øre / fastebeløp 39 kr) vært avtalene til Fjordkraft med lavest pris. Kunder med Spotpris spesial får nå vår standard spotprisavtale som selges på fjordkraft.no, med et påslag på 4,9 øre per kWh og et fastbeløp på 49 kroner. Økningen blir altså langt mindre for IE.

Industri Energi Spotpris er et meget godt medlemstilbud også etter 1. april.

Men det finnes jo billigere avtaler? Ja, Fjordkraft har konkurrenter som tilbyr lavere påslag/månedsbeløp. Det er typisk mindre utfordrerselskaper som konkurrerer utelukkende på pris.

Et av disse er Motkraft, som har gått høyt på banen med at de er et non-profit selskap med et påslag på 1 øre per kWh og et månedsbeløp på 19 kroner. I går kom nyheten om at Motkraft øker påslaget til 2 øre per kWh og månedsbeløpet til 29 kroner.

Forbrukerrådet har en oversikt over strømavtaler på strømpris.no hvis du ønsker å sammenligne med flere andre selskaper.

Fjordkrafts konkurransefortrinn:

  • Trygg strømhandel-sertifisert av DNV
  • Etterskuddsfakturering
  • Strøm og nettleie på samme faktura
  • En app i stadig utvikling som gir kundene mulighet til å spare strøm

Strøm og nettleie på samme faktura er en ekstra stor fordel nå som det er strømstøtte. Hvis strømstøtten overstiger nettleiebeløpet, trekker vi det resterende beløpet fra strømdelen av fakturaen. Kunder hos en strømleverandør uten alt-på-én-faktura kan måtte legge ut for hele strømforbruket, før man mottar strømstøtten fra nettselskapet.

Kombinasjonen av en skarpt priset avtale, en stor solid aktør og en innovativ app i stadig utvikling mener vi er et godt verdiforslag for kundene.