Industri Energi sine nettsider

Medlemsbesøk på Ekofisk

Mandag 18. februar reiser Christopher Talgø fra klubben og Bjørn Erik Poppe Thorsen fra forbundet på medlemsbesøk til Ekofisk-komplekset. De vil være der frem til onsdag 20. februar og håper å kunne treffe så mange medlemmer som mulig.

 

Viktig å møte medlemmene

Bjørn Erik Poppe Thorsen er i dag leder av OSA-inspektoratet, et organ startet ved tariffoppgjøret i 1994 for å verne mot sosial dumping innen oljeservice og annen ordinær petroleumsvirksomhet på sokkelen. Thorsen har tidligere vært hovedtillitsvalgt for wireline hos oss og nestleder i klubben – og mange av medlemmene våre kjenner han godt. Poppe har i det siste også vært involvert i sakene klubben har tatt opp med forbundet.

Klubben mener et er viktig å treffe medlemmene på deres hjemmebane og vi er glade for at forbundet stiller opp og aktivt engasjerer seg i medlemmenes interesser.