Industri Energi sine nettsider

Manglende lønnsutbetalinger i Wireline

Klubben har i dag blitt kontaktet av flere misfornøyde medlemmer som kan fortelle at den lovede lønnsutbetalingen i dag, ikke er på plass.

Manglende lønnsutbetaling er noe det snakkes om umiddelbart, og bidrar til å forsure arbeidsmiljøet. Lønnsutbetalingen dette gjelder er ekstra utbetaling av lønn for timer arbeidet utover årstimeverket i 2017 som det synes bedriften ikke har god nok kontroll på. Dette burde vært på plass 31. januar.

 

Klubben oppfordret bedriften i dag til å gå ut med informasjon til de ansatte om hvorfor lønnsutbetalingen ikke kom på plass og når den vil komme, slik at bedriften viser overfor de ansatte at de er klar over situasjonen og at de ansatte ikke er glemt.

Bedriften ber oss i en e-post om å berolige de ansatte og skriver at utbetalingen vil komme i morgen, fredag.

Klubben mener at bedriften ikke tar sitt ansvar alvorlig da de ber klubben om å berolige de ansatte. Arbeidsmiljø er noe klubben tar på største alvor.

Slik klubben oppfatter dette mener bedriften at det er det de ansatte som skal berolige seg selv når bedriften gjør feil.

Vi har ikke tro på at slike forhold bidrar til et bedret arbeidsmiljø i forhold til det nedslående resultatet av arbeidsmiljøkartleggingen som ble foretatt i fjor og vi mener helt klart at det er bedriftens ansvar og holde de ansatte informert.

Overtiden burde vært oppklart og utbetalt på ordinær lønningsdag 31. januar.