Industri Energi sine nettsider

Månedsmøte og litt om aktiviteten

Forrige uke hadde vi også hatt månedsmøte med bedriften, der fikk vi løst noen mindre saker i tillegg gikk vi gjennom status på dagens aktivitet samt hvilken sett litt på hvilken utsikt vi har i tiden fremover. Vi må få understreke at når det gjelder det som skal skje fremover så er dette bare foreløpige planer og rykter og det kan komme forandringer.

GDPR

Vi har også hatt ett møte med bedriften der vi gikk igjennom Archer sin nye prosedyre som omhandler de nye personvernlovgiving (General Data Protection Regulation). Prosedyren kommer som ett resultat av inskjerping av reglene for lagring / innsamling av data, og kom etter pålegg fra ett EU direktiv. Den norske oversettelsen av Data Protection Procedure  sendes ut av bedriften til alle ansatte for orienteering i slutten av denne uken. Bedriften jobber samtidig med et kort dokument som beskriver nærmere kravene i forhold til den noprake lovgivningen. Det dokumentet vil bli et referansedokument til dette standard dokumentet som sendes alle ansatte globalt. Vi gikk også igjennom bedriften sine nye retningslinjer for bruk av sosiale medier. Her var vi ikke enig i alt og gav bedriften flere tilbakemeldinger som de skulle ta med seg i forbindelse med revideringen av retningslinjen. De nye retningslinjene vil bli publisert i sin helhet når arbeidet er ferdig stilt.

Litt om aktiviteten offshore:

UGV:

 • Ula vi har noe personell her som arbeider med vedlikehold og utbytting av gammelt ødelagt utstyr.
 • GYDA planlagt oppstart med P&A Q1 – 2019
 • Valhall IP holder på og borer.

Ekofisk:

 • Eko X Her er det boring
 • Eko K planlegger boring fra Q1 – Q2 2019
 • Eld A her holder engineering på med decom av rigg  66.
 • Eld B er i vedlikeholds modus.
 • Flagg avd har mange aktivteter og leier ut mange personer.

Statfjord

 • Statfjord A er i vedlikeholds modus.
 • Statfjord B skal ha en vedlikeholds stans
 • Statfjord C startet opp med boring nå.

Tampen:

 • Snorre A, Snorre B og Visund er alle i normal bore aktivitet.
 • De har blir jobbet med en rotasjons ordning på Njord, men den er foreløpig utsatt.

 

Wireline:

 • Har 6 operasjoner på Ekofisk, skal holde dette til coil kommer. Også er Comtracken planlagt ut til Ekofisk i løpet av juni. Wireline har i tillegg til dette en operasjon på Draugen og en operasjon på Ivar Aasen.
 • Wireline har tatt inn igjen personell som ble oppsagt tidligere, samtidig som det ses på om det er behov for ytterliggere ansettelser.

R-pool

 • Ressurspool utnyttelse i mai var på 99% til nå i år er utnyttelsen 98,76

Lærlinger

 • Bedriften tar inn 21 nye lærlinger til boring,
 • Wireline tar inn 4 lærlinger i til brønnservice

Skift ordningen på Valhall.

 • Avstemmingen som har pågått på Valhall IP ble ferdig
 • 26 mai og resultatet fra stemmene er som følgende:
 • De som ønsker første uken på dag  29,33%
 • De som ønsker første uken på natt 69,33%
 • Stemmer blankt 1,33%
 • Hele turer natt eller dag 0 %