Industri Energi sine nettsider

Lønnsoppgjøret for landansatte

Det har i dag vært avholdt lokale forhandlinger om lønnsjustering for landansatte i Archer Norge AS. Partene kom til enighet om et oppgjør som vil gi en økning på lønnssatsene med 3,2 % totalt sett, der den enkelte er sikret et minimumstillegg på 14 000 kroner inkludert feriepenger.

Oppgjøret er på høyde med oppgjøret LO og NHO ble enige om for frontfaget i år. Klubben skulle ønske vi hadde fått gjennomslag for et større oppgjør men så ikke at dette lot seg gjøre i år.

Fra klubben møtte Bjørn Rimereit og Kjersti Sæbbø, Raymond Hauge møtte for SAFE og fra bedriften stilte Knut Dolmen og Gard Lunde.