Industri Energi sine nettsider

Lønnsforhandlinger individuelt avlønnede offshore

Som vi tidligere har informert om så, har vi vert i lønnsforhandlinger for dere som er individuelt avlønnede offshore. Protokollen med bedriften er nå underskrevet og her er hovedtrekkene i det som ble forhandlet frem.

Rammen for årets oppgjør ble som normalt forhandlet frem i de sentrale forhandlingene,  rammen i år var på 2.8 % der alle ble sikret et minimum på kr 20 000 inkl feriepenger dette utgjør forøvrig 2,1 % av rammen. Videre så forhandlet vi frem at  minimum 0,5 % av det som gjennstår på¨rammen  skal fordeles til stillingen borer, og de resterende 0.2  % av rammen utover 2.1%  kan brukes til utjevning av lønnsforskjeller i ulike stillingskategorier.

Vi er godt fornøyde med at vi fikk gjennomslag for at borene var den gruppen som ble prioriteres i år, vi har fått flere tilbakemeldinger som går på at lønnsforskjellen mellom assistent borer og borer er altfor liten . Vi håper rette på dettte med årets oppgjøret ved å gi et skikkelig løft for borerne. Kan også avklare at 0.5% av rammen faktisk utgjør en betydelig sum.

Mvh Klubbkontoret