Industri Energi sine nettsider

Lønnsforhandlinger for landansatte ferdig

Årets lønnsoppgjør for landansatte i Archer Norge er ferdige. Rammen for oppgjøret er 6,5 % og alle er sikret et tillegg på minimum 40.500 kroner.

Et godt oppgjør

Klubben og bedriften kom i år til en enighet om en ramme for årets lønnsoppgjør på 6,5 %. Innenfor denne rammen er alle ansatte sikret et lønnstillegg på minimum 40.500 kroner inklusive feriepenger.

Minimumstillegget medfører at alle som har en lønn under 780 000 sikres minst 5,2 % i lønnsvekst. Dette er i tråd med det sentrale mellomoppgjøret tidligere i år. Det er i tillegg rom for individuelle tilpasninger utover dette innenfor rammen.

Lønnsoppgjøret har effekt fra 1. juli og blir etterbetalt.

Videreføring av overtidssats

Det ble under forhandlingene også enighet om å videreføre prøveordningen som gir verkstedsansatte 100 % overtidsbetaling fra første time for overtidsarbeid etter alminnelig arbeidstid på fredager.