Industri Energi sine nettsider

Lønnsforhandling for landansatte

Årets oppgjør for de landansatte (som alle er individuelt avlønnet) ble avholdt i slutten av forrige uke sammen med SAFE i Archer. Vi hadde ett møte med våre medlemmer i Dusavik i uke 35, for å få noen tilbakemeldinger om hva de var opptatt av.

Rammen for oppgjøret fulgte frontfagoppgjøret og har den samme rammen som de offshore ansatte fikk nemlig 2.8 %. Vi ble også enige om at oppgjøret skulle ha en lavlønnsprofil.

Dette ble fordelt som følgene.

  • Ansatte som har en årslønn (inkl. feriepenger) på under kr. 500 000,- gis et minimum lønnstillegg på kr. 12 500,- inkl. feriepenger.
  • Ansatte som har en årslønn (inkl. feriepenger) på over kr. 500 000,- gis et minimum lønnstillegg på kr. 8 000,- inkl. feriepenger.

Bedriften vil fordele resten av rammen bland de som fyller bedriftens kriterier og som de mener fortjener et lønnsoppgjør utover det over.

Vi forsøkte å øke vakttillegget, samt pensjon fra første krone. Dette fikk vi desverre ikke gjennomslag for under årets oppgjør, men  totalt sett er dette det beste oppgjøret som land har fått på over 5 år. Det er vi fornøyd med.

Hilsen Klubbkontoret