Industri Energi sine nettsider

LO-Forbundene enige om samordnet oppgjør

TV2 melder mandag kveld om at LO-Forbundene vil stå samlet bak en beslutning om et samordnet lønnsoppgjør i 2018. Fellesforbundet har tidligere ønsket å forhandle etter frontfagsmodellen, men har nå snudd og stiller seg bak at forbundene forhandler samlet.

Samordnet oppgjør

Lønnsoppgjøret i år er et såkalt hovedoppgjør, det betyr at både lønn og endringer i tariffavtalen kan forhandles. Hovedoppgjør er hvert andre år. I et mellomoppgjørsår er det normalt kun lønnsjustering det forhandles om.

For første gang på ti år vil altså forbundene forhandle et hovedoppgjør samlet i stedet for et frontfagsoppgjør. Etter frontfagsmodellen forhandler Fellesforbundet som det største forbundet først, og deretter forhandler de øvrige forbundene med utgangspunkt i Fellesforbundets resultater. For første gang på 10 år vil forbundene nå forhandle samlet.

Pensjon

Hovedtemaet i år, vil ifølge LO og NHO omhandle avtalefestet pensjon. Dette er også hovedårsaken til at forbundene vil forhandle samlet. I tilleg er ansattes reisekostnader og -losji viktige tema, samtidig som kjøpekraften skal sikres.

Forbundsvise tilpasninger

Hovedrammene i oppgjøres vil dermed forhandles samlet. Likevel vil det i tillegg avholdes forbundsvise forhandlinger i på tariffmessige tilpasninger. Disse tilpasningene vil i et samordnet oppgjør være begrenset i forhold til normale forhandlinger etter fronfagsmodellen.

Forhandlingene på årets oppgjør er forventet å starte rundt midten av mars.