Industri Energi sine nettsider

Litt info om sjømannspensjon

Forbundet har publisert en artikkel om ny sjømannspensjon som nå er til behandling.

Les mer i forbundet sin artikkel på denne linken.