Industri Energi sine nettsider

Les vårt handlingsprogram

Årsmøtet til Industri Energi Archer utarbeidet et handlingsprogram. Handlingsprogrammet blir en rettesnor for fagforeningens prioriteringer.

Handlingsprogrammet forteller om områdene fagforeningen har sine prioriteringer, og blir utformet under årsmøtet. Dette er det første året Industri Energi Archer vedtar et slikt omfattende handlingsprogram.

Handlingsprogrammet er også et resultat av behandlingen av de innkomne sakene til årsmøtet, hvor forslagene som årsmøte vil tiltre, ivaretas gjennom handlingsprogrammet.

Industri Energi Archer vil bruke handlingsprogrammet aktivt i sitt virke, og foran neste årsmøte vil det eksisterende handlingsprogrammet sammen med den aktuelle virkelighet danne grunnlaget for et nytt foreslått handlingsprogram. Dette vil deretter bli gjort tilgjengelig for medlemmene i god tid, slik at man kan diskutere innholdet med side med-medlemmer og sende inn gode forslag før årsmøtet. Engasjerte medlemmer er vår viktigste egenskap.