Industri Energi sine nettsider

Lærlinger får godskrevet læretiden som lønns- og bedriftsansiennitet

Industri Energi Archer har kommet til enighet med bedriften om at lærlinger som ansettes i bedriften etter endt læretid får godskrevet læretiden som lønns- og bedriftsansiennitet.

Lærlinger som går læreløpet i plattformboring og på land, har hatt denne rettigheten nedfelt i tariffavtalene, mens lærlinger i service kun har hatt rett på halve læretiden. I særavtalen som ble forhandlet frem for service i 2022 så fikk vi utvidet denne rettigheten for service.

Vi har i forbindelse med dette jobbet for at lærlinger som først tok et læreløp på 2 år i plattformboring, for deretter å gå rett videre på et nytt år som lærling i wireline skal få godskrevet alle 3 år som ansiennitet ved ansettelse i bedriften. Dette har vi lyktes med og de som har gått et slikt løp med etterfølgende ansettelse vil dermed få godkrevet 3 års ansiennitet ved ansettelsestidspunktet. Dette innebærer justering på lønnstrinn samt etterbetaling for lønnsdifferanse tilbake til ansettelsestidspunktet.