Industri Energi sine nettsider

Koronakrisen

Koronakrisen gir store utfordringer til arbeidstakere, arbeidsgivere og  tillitsvalgte. Det er all grunn til å tro at vi står overfor uoversiktlige og vanskelige situasjoner og som er under stadig endring i tiden som kommer.

For tiden holder klubben et stort fokus på å holde seg oppdatert på situasjonen og på det gjeldende lov- og avtaleverk som kan være under flere endringer. Dermed tar koronasaken beslag på store deler av våre ressurser som går med på telefoner og telefonmøter for at vi skal være best mulig rustet til å håndtere de eventuelle konsekvenser dette vil kunne få for bedriften og våre medlemmer på en god måte.

Det kan derfor gå utover saksbehandlingstiden for andre pågående saker og det kan gå noe lenger tid før vi kan besvare andre henvendelser fra medlemmer. Vi ber om tålmodighet på dette og vil besvare alle henvendelser ved anledning.

Mvh, Arbeidsutvalget