Industri Energi sine nettsider

Kontrakts tildelingen i plattformboring

Som vi har skrevet om ved flere anledninger så har deler av borekontrakten bedriften har med Equinor vert ute på anbud.

Nå i kveld fikk vi informasjon om avgjørelsen, en kan lese på Equinor sine sider at resultatet av tildelingen er som følger:

Den nye kontraktsperioden gjelder i fire år fra 1. oktober 2024

Borekontraktene gjelder følgende installasjoner – felt/tildeling:

 • Grane – Odfjell
 • Gullfaks A, B & C – Archer
 • Heidrun – KCAD
 • Johan Sverdrup – Odfjell
 • Kvitebjørn – KCAD
 • Njord – KCAD
 • Oseberg B, C, Sør & Øst – KCAD
 • Sleipner A – Archer
 • Snorre A & B – Archer
 • Statfjord A, B & C – Archer
 • Visund – Odfjell

For de som studerer tildelingene nærmere vil se at vi i Archer ikke ble tildelt noen nye rigger i denne kontrakts tildelingen. Men vi mistet imidlertid kontrakten på 3 installasjoner som vi har hatt den siste tiden. Nærmere bestemt Njord, Grane og Visund.

Njord og Heidrun gikk til KCA fra henholdsvis oss og Odfjell.. Grane og Visund gikk fra oss til Odfjell

Fra vårt ståsted i fagforeningen så var dette ett ikke ønskelig resultat, men vi tar det til etterretning og vi vil gjøre det vi kan for å ivareta våre medlemmers rettigheter hele veien frem til kontrakts overdragelse.

Vi konstaterer at allerede nå begynner det å komme inn spørsmål i forbindelse med tildelingen, og vi ber om forståelse for at vi i fagforeningen i likhet med bedriften også fikk informasjon om tildelingen nå i kveld. Og dermed vil det være behov for å undersøke flere av de problemstillingene som er kommet inn.

Klubben kommer til legge ut informasjon fortløpende her på hjemmesidene etter hvert som de foreligger.