Industri Energi sine nettsider

Konsekvensutredning LoVeSe

Som mange av dere har fått med dere vedtok Arbeiderpartiets landsmøte forrige helgen å gå bort fra vedtaket i partiprogrammet sitt om konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II. Det gjeldende vedtaket var et kompromiss som i stor grad var identisk med LO-kongressens vedtak.

Dette var ikke Industri Energis primærstandpunkt, men vi har ment det likevel kunne være en fornuftig fremgangsmåte for en trinnvis og kunnskapsbasert tilnærming til å konsekvens utrede havområder som kan inneholde store verdier og skape mange gode arbeidsplasser.

Industri Energi reagerer nå sterkt på at Arbeiderpartiet har endrer politikk på dette feltet, attpåtil midt i en valgperiode, dette har vi gitt uttrykk for både i media og direkte til Arbeiderpartiet.

Forbundet sendte ved forbundsleder Frode Alfheim ut denne pressemeldingen da vedtaket ble fattet. Pressemeldingens overskrift taler for seg selv: «Skuffet og forbannet etter totalt unødvendig vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte» (også publisert på vår egen nettside). Les gjerne også denne saken hos FriFagbevegelse: Sinne i fagbevegelsen over Arbeiderpartiets nye oljekompromiss.

Industri Energi er et partipolitisk uavhengig forbund. Vi gir ikke økonomisk støtte til politiske partier og vi driver heller ikke valgkamp for bestemte partier. Men, det betyr ikke at vi ikke driver med politikk. Tvert imot. Vi må jobbe opp mot alle de politiske partiene for å få gjennomslag for våre medlemmers interesser.

Helgens vedtak viser hvor avhengige vi er av politisk oppslutning for våre bransjer. I en tid der arbeidsplassene våre settes opp mot klima og natur, er det vår oppgave å vise at norsk industri ikke er en del av problemet, men en del av løsningen. Les for eksempel leder i Industri Energi Equinor, Per Martin Labråthen, sin kronikk fra forrige uke: «Norsk sokkel er en del av løsningen på klimakrisen».

LO-leder Hans Christian Gabrielsen holdt en meget god tale på Arbeiderpartiet sitt landsmøte, der han varmt forsvarte olje- og gassnæringa. I Gabrielsen har vi en sterk og tydelig LO-leder som står opp for våre medlemmers arbeidsplasser.
Vår tilhørighet til LO er viktig. Både fordi LOs størrelse med over 900 000 medlemmer gir oss større innflytelse enn om vi står alene, men også fordi det bare er gjennom LO vi kan stå sammen med arbeidstakere i andre bransjer og offentlig sektor om kravene våre. Fagforbundets leder Mette Nord stod rak bak LO-kongressens kompromiss og støttet oss i kravet opp mot Arbeiderpartiet om å ikke endre politikk nå.

Godt organiserte og sterke fagforeninger er en formidabel kraft, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også i politikken. Industri Energi har flere ganger vist at det nytter å stå på og kjempe for våre medlemmers arbeidsplasser. To ganger streiket vi for eksempel foran Stortinget mot den rødgrønne regjeringen for å få på plass et nytt industrikraftregime, før vi til slutt lyktes. Og vi er allerede i gang med planer for videre oppfølging av denne saken.