Industri Energi sine nettsider

Klubb nyheter

Hei og god fredag, det er mye som skjer for tiden og vi kommer i den forbindelse opp med en kort oppsummering nå før helgen over hva vi i klubben arbeider med for tiden.

Sympatistreiken

Først ut litt om den varslede sympatistreiken i wireline avdelingen på Ekofisk
I dag fredag 8. september ble det avholdt et informasjonsmøte for de som det er varslet sympatistreik for i Archer.

Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, og leder av forbundets arbeidslivsavdeling, Erling Holmefjord, deltok i møtet og redegjorde for bakgrunnen for sympatistreiken og forholdene i hovedkonflikten i SLB UK, i tillegg til å svare på spørsmål fra medlemmene. Deltakerne ble oppfordret til å sende inn eventuelle spørsmål de har til klubben så vil ta dette videre og søke og få dem besvart.

Det vil bli flere slike informasjonsmøter i tiden fremover ved behov og basert på innkomne spørsmål vil en arbeide med å utforme ett informasjonsskriv for å svare ut på spørsmål medlemmene måtte ha om situasjonen.

Klubben minner om viktigheten av å sjekke at kontaktopplysningene på mine sider på industrienergi.no er korrekt, slik at vi og forbundet kan nå medlemmene med praktisk og nødvendig informasjon.

Ekstraordinært forbundsstyre vedtak

I forbindelse med at LO varslet sympatistreik for wireline ansatte på Ekofisk ble en sak vedrørende streikestøtte behandlet. Her ble det vedtatt at alle våre medlemmer i Archer skal få full lønnskompensasjon som følge av at LO tar de ut i sympatistreik.

Verneombud valg i Engineering

Vernetjenesten og tillitsvalgt apparatet jobber tett sammen og vi vil minne på at prosessen er i gang med og finne ett verneombud for Engineerings avdelingene på land. Det vil bli sendt ut en epost til avdelingen om kort tid og eventuelle kandidater som kan tenke seg dette vervet trenger bare og besvare eposten. Eller ta kontakt med Einar Åge Vae, ved anledning.

Lønnsforhandlingene.

Vi har kommet langt med lønnsforhandlingene i år, vi har kommet til enigheten både for de land ansatte, individuelt avlønnede i wireline, samt on og offshore i Archer Oiltools. Det som gjenstår nå er en ferdigstilling av forhandlingene for plattformboring, men vi har en pågående prosess også her som vi håper og få ferdigstilt så raskt som mulig.

De individuelle vurderingene er foreløpig ikke ferdigstilt, men målsettingen er at det skal ferdigstilles i løpet av september. Da vil hver enkelt få lønnsbrev fra bedriften med hva resultatet av årets forhandlinger utgjør for dem.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god helg, hilsen oss på klubbkontoret.