Industri Energi sine nettsider

Klubb Info

Hei og god sommer folkens, da var vi omsider her igjen med en oppdatering på hva vi har arbeidet med inn på klubbkontoret de siste ukene. Det har vert travle tider på klubbkontoret før, men de siste ukene har vert mye.

Etter møtet i arbeidsutvalget mandag forrige uke så gikk turen til Oslo der det var først forbundsstyremøte på tirsdagen også var det landsstyremøte på onsdagen. Men mellom de to møtene fikk vi presset inn ett Teams møte med ledelsen i Oiltools der vi fortsette drøftelsen særavtale. Og i tillegg til det så var det møte med advokatene fra LO i forbindelse med arbeidsrettssaken vi var i denne uken.

På forbundsstyremøtet kom olje og energi minister Terje Aasland og på Landsstyremøte kom LO leder Peggy Hessen Følsvik og begge to fikk svare spørsmål fra oss i IE Archer. Vi var også tydelige på at vi savnet en tydeligere støtte til norsk olje og gassutvinning. På dette svarte begge to at dette var støttet av både regjering og LO.

Når siste møte var ferdig på kvelden så gikk turen tilbake til Stavanger, og torsdag morgen var det styremøte i Archer AS og Archer Norge der vi gikk igjennom og godkjente regnskapet. Dette var også det alle siste møtet til tidligere KHVO Bjørn Dyrnes, som nå for alvor trer inn i pensjonistenes rekker. Klubben vil benytte anledningen og takke Bjørn nok en gang for en fremdragende innsats for å fremme helse miljø og sikkerhet på sokkelen gjennom sine over 30 år som Senior HVO / KHVO.

På fredagen var det styremøte i NR forum samarbeidskomite i tillegg til at vi også deltok i møte med bedriften hvor vi representerte ett medlem, i forbindelse med en uenighet vedrørende en foreslått endring i vedkommende arbeidskontrakt. I tillegg så valgte vi og formelt henvende oss til ledelsen ifm situasjonen på Ekofisk der SLB UK har satt inn uorganiserte for og ta jobben til IE medlemmene som der streiker for retten til tariffavtale. En kan lese mer om den saken HER.

Mandag denne uken hadde vi i fagforeningen og vernetjenesten møte med CEO Dag Skindlo som hvor en diskuterte status i selskapet i dag, og hvilke fremtidsutsikter en ser for bedriften og bransjen generelt. Etter dette møte gikk turen tilbake til Oslo igjen, under reisen deltok vi på ett Teamsmøte om kursmatrise, samt avklaringer av håndtering av ulike praksiser bedriften har i forhold til dette med kurs, vi vil komme med mer informasjon her når temaet er helt avklart.

På ettermiddagen hadde vi ett fysisk møte i Oslo med advokatene fra LO juridiske der vi hadde ett siste møte før rettsaken i arbeidsretten. Rettsaken i arbeidsretten var på tirsdag og onsdag denne uken. Og saken var denne Gave G pensjonen for de som ble virksomhetsoverdratt fra KCAD, og som gikk av med pensjon før de hadde arbeidet 3 år i bedriften. Arbeidsretten har normalt 3-4 uker behandlingstid, men pga rettsferie i hele juli vil dette kunne medføre en endret behandlingstid.

På torsdag fortsatte drøftelsene med ledelsen i Archer Oiltools vedrørende særavtalen for de offshore ansatte, og vi antar at det ikke skal gå veldig mye lengre tid før vi får på plass en avtale her. I tillegg til denne avtalen ble også innleie avtale med Archer Engineering drøftet med bedriften denne uke, som kjent trer det ett nytt lovverk i kraft fra 01 juli, og en tar sikte på å ha en avtale på plass innen den fristen.

Vi hadde også ett drøftelse møte med ledelsen i bedriften på torsdag vedrørende SLB UK saken Archer er ikke enig i at Hovedavtalen punkt 6.6 er anvendelig i et slikt tilfelle, og mener det vil være tariffstridig å nedlegge arbeidet. Vi har derfor signert en uenighetsprotokoll denne uken og sendt den inn til organisatorisk behandling for å få spørsmålet avklart.

Inntil spørsmålet er avklart gjennom enighet mellom hovedorganisasjonene eller arbeidsretten har konkludert i dom, må ikke arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp finne sted. Altså skal alle forholde seg på vanlig måte ovenfor SLB UKs operasjoner på Ekofiskfeltet inntil avklaring foreligger.

Avslutningsvis har vi også denne uken hatt møte med forbundet der vi gikk igjennom status i karantene kompensasjons saken. Industri Energi sendte forrige uke den første av fire pilotsaker om karantenekompensasjon til Stavanger tingrett for ordinær domstolsbehandling.

Tingretten har normalt seks måneders saksbehandlingstid fra stevning kom inn. På grunn av sommerferien regner en med at saken tidligst vil komme opp i retten i desember 2023, men det kan også bli på nyåret 2024, avhengig av sakstilgangen i tingretten

Opprinnelig ble de satt en frist for å sende inn krav om karantene kompensasjon før desember 2022, men forbundet tatt imot og behandlet saker som også har blitt sendt inn etter at fristen har gått ut. Men av hensyn til samlet fremdrift og saksbehandling ble det satt en siste frist for å melde sine krav til forbundet til midten av mai.

Det er siden midten av februar fremmet til sammen 678 krav mot 46 virksomheter innenfor flere tariffområder. Det er fremmet flest krav innen flyteriggområdet. Samlet størrelse på kravene er i underkant av en halv milliard kroner. For dem av dere som har fremmet krav så oppfordrer vi dere til og følge med på informasjonen som Industri Energi legger ut på sin hjemmeside, da alle statuser oppdateringer vil komme der fremover. Korona eposten som var satt opp for å ta imot spørsmål om saken, er nå til informasjon lagt ned.

Neste uke blir det mekling på flyterigg avtalen, og når en har utfallet av meklingen klar så vil vi sammen med bedriften sette opp en plan for gjennomføringene av resterende lønnsforhandlinger i bedriften. Mer info vil komme om dette når det foreligger.

Med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.