Industri Energi sine nettsider

Karantene regelverk og bosatte i utlandet.

Som de fleste av dere kjenner til så er det ikke alle våre ansatte som er bosatt i Norge, vi har både svenske og danske kolleger samt flere som enten er fra eller er bosatt i en rekke andre land. Utbruddet av Korona viruset i løpet av våren har ført til en rekke innstramminger på reiser både nasjonalt og internasjonalt.

Klubben har fått tilbakemelding om at det er flere som bor i utlandet som etterspør informasjon, og ikke kjenner til hvilke retningslinjer som skal følges. Det har blitt skrevet noe om dette her på hjemmesiden vår. I tillegg er tilbakemeldinger vi har fått er at bedriften har informert om dette over telefon, på mail og gjennom portalen på hjemmesiden sin til dem dette gjelder.

Siden noen av reglene / retningslinjene har blitt oppdater lager vi en oppsummering her om gjeldende regelverk og hvordan du som enten er bosatt i utlandet, eller på grunn av en eller annen årsak har behov for å reise til utlandet.

Innledningsvis Utenriksdepartementet (UD) opprettholder reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land fram til 20. august 2020, se reise råd

Norge og Danmark er enige om å gjenåpne for reiser mellom de to landene. Det betyr at innreisekarantene og innreiserestriksjoner fjernes fra 15 juni, og det blir gjort unntak for Danmark fra Utenriksdepartementets globale reiseråd. Arbeid pågår for at Norge også skal kunne åpne opp for reiser i hele Norden. Se denne siden

Forøvrig finner du informasjon om reise og korona virus på denne siden 

Så kort fortalt så vil personer som er bosatt i utlandet (med unntak av Danmark fra 15 juni) og som skal reise på arbeid i Norge, nødt til å reise hit i forkant av sin offshore rotasjon for å sitte i karantene. En vil da normalt sett sitte i karantene på hotell i Norge, og denne utgiften blir dekket av arbeidsgiver.

Vi vil for øvrig også gjøre en oppmerksom på at landet man er bosatt i også har egne regler for karantene når en returnerer etter endt offshore tur. Og i den forbindelse har det blitt spurt om en har noen rettigheter til og få dekket opphold i Norge av arbeidsgiver i stede for og returnere hjem til utlandet. Det har en i utgangspunktet ikke. Men fagforeningen har drøftet dette spørsmålet med bedriften og en har kommet frem til at om den ansatte kan finne rimelige alternativer til overnatting så kan dette avtales dekket i stede for eventuelle reise utgifter og karantene utgifter. Dette avtales individuelt i hvert tilfelle mellom den ansatte og bedriften.

Avslutningsvis vil vi minne om at dette er bare en kort oppdatering og at hver enkelt som er bosatt i utlandet selv er ansvarlig for og sette seg inn i de til en hver tid gjeldende reglene for reise til og fra jobb i Nordsjøen. Og slik som tidligere anbefaler vi alle som dette gjelder og ha en god dialog med bedriften god tid i forkant.

MVH Klubbkontoret.