Industri Energi sine nettsider

Justering av kontingentsats 2018

Som følge av prisjustering i de lokale tilleggsforsikringene i klubben er det vedtatt på Årsmøtet å øke den lokale kontingentsatsen for å ta høyde for denne justeringen. Justeringen skyldes G-regulering og aldersammensetning blant klubbens medlemmer. Den lokale kontingenten vil dermed økes med 23 kroner – fra 233 til 256 kroner, som trekkes på lønnsslippen.

Den del av kontingenten som går til den lokale klubbkassen er ikke påvirket av endringen.

Endrede satser

Fra 1.1.18 ble forsikringsavtalene klubben har tegnet for sine medlemmer med DNB fornyet. Hvert år blir forsikringspremien regulert i sammenheng med regulering av grunnbeløpet i folketrygden (G-regulering) og alders- og kjønnssammensetningen blant medlemmene. DNB kan ikke endre premien utover dette – ei heller som følge av skadeutvikling.

Forsikringene dette gjelder er sykdomforsikringen annen sykdom, og ektefelleforsikringen som vi har tegnet for våre medlemmer lokalt. Mer om disse forsikringene kan du lese her.

Den nye prisen for året 2018 har gjort det nødvendig å øke den lokale kontingenten fra 233 kroner til 256 kroner, og endringen vil tre i kraft på mars-lønn.