Industri Energi sine nettsider

Invitasjon til VO samling

Invitasjon til Felles Verneombud samling for alle
Verneombud på Snorre A & B, Visund og Grane.

 

Vi har gleden av å invitere deg som Verneombud til en felles Verneombuds samling for alle Snorre A & B, Visund og Grane

Verneombud samlingene vil bli avholdt på Kielfergen 21. September!
Felles transport fra Gardermoen til Kielfergen kl 10:15 21/9
Retur fra Kielfergen til Gardermoen kl 10:30 23/9
Er du offshore denne perioden må du kontakte din personalkoordinator om muligheten til å få fri for å delta på samlingen.

Samlingen kompenseres med timelønn medgått møte tid.

PS: Husk å bestill flybilletter i god tid og straks du får bekreftelse på at samlingen vil bli avholdt.

Ønsker svar på om du kan delta innen 30/7, svar til: bjorn.dyrnes@archerwell.com
Når du svarer ønsker jeg også adresse og alder, dette for informasjon til Colorline billett kontor.

Agenda vil bli ettersendt