Industri Energi sine nettsider

Innplassering i ressurspool og fast skift

Klubben får mange henvendelser fra medlemmer som står i resurspool, eller har fått melding om at de vil bli overført og som etter ansiennitet skal være innplassert på fast skift. Vi har tatt opp mange enkeltsaker med bedriften som vi har løst, men ut fra crewlister ser vi at det er fortsatt en del som er i resurspool som ikke skulle vært der. Klubben har derfor tatt initiativ overfor bedriften for å rette opp i alle skjevhetene.

Uoverensstemmelser i listene

De siste årene har vi hatt mange oppsigelser og endringsoppsigelser (nedrykk i stilling). De som har fått endringsoppsigelse er nødvendigvis ikke 100% oppdatert i listene vi arbeider etter. For å ha 100% oversikt må listene vi bruker være riktige. Denne uken har vi hatt møte med bedriften og påpekt at det er uoverensstemmelser i lister tatt ut fra IFS og ansiennitetslisten. I møtet fikk vi i all hovedsak rettet opp uoverensstemmelsene.
Vi vil ha ett nytt møte med bedriften for å gå igjennom hvem som er i res.pool og hvem so etter ansiennitet skal inn på fast skift. Som følge av dette vil flere som i dag er innplassert på fast skift bli overført til res.pool.
Vi er forberedt på at bedriften kanskje vil hevde at ut fra driftsmessige årsaker må vi akseptere noen avvik. Dette er noe vi i tilfelle sammen får diskutere som i alle andre saker der det må gjøres avvik fra utgangspunktet.

Flere inn på fast skift på Visund

Som følge av avtalen vedr. Weatherford personell vil nå Archer personell bli innfaset på Visund. Dette sammen med økte aktivitet bidrar til tilbaketrekking av permitteringer. På slutten av denne uken er det 13 ansatte i boring som er permittert. Ytterlig 5 vil bli trukket tilbake i løpet av de neste ukene.

Stor ressurspool

17.3 ordningen generer behov for en større res.pool, men bedriften klarer også å selge inn ekstrapersonell i de forskjellige prosjektene, slik at størrelsen på resurspoolen for tiden er ca. 12% og langt over det som er avtalt. Dette er vi veldig fornøyd med. Alternativer ville vert stor bruk av overtid eller innleie, noe som ville gått på bekostning av fast ansatte.

I begynnelsen av året var det stort underforbruk av timer i res.poolen, men dette er nå snudd og mye tyder på at man vil ha en utnyttelsesgrad på nærmere 100% når året avsluttes. Dersom en oppnår dette, er det en historisk stor utnyttelse.

Slik det ser ut nå, og etter hvert oppbemanning på Gyda, er framtidsutsiktene veldig gode.