Industri Energi sine nettsider

Ingen streik på flyteriggene, medlemmene får solid lønnsløft

Vi har i mekling med Norges Rederiforbund blitt enig om et resultat som gir riggansatte en solid lønnsøkning. Det blir dermed ikke streik på flyteriggområdet.

Vi kom klokken 0400 natt til fredag til enighet med Norges Rederiforbund i mekling på flyteriggområdet.

Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet et skikkelig lønnsløft, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Partene har kommet fram til et resultat som gir ansatte på flyteriggavtalen en generell lønnsøkning på 3,6 prosent inkludert feriepenger, dog minimum 24.679 kroner.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 3,6 prosent i snitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på 2,6 prosent. Minstelønnssatsene for gruppen individuelt avlønnede økes med 24.670 kroner.

I tillegg blir nattillegget økt med 3 kroner til 85 kroner per time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 50 kroner til 2025 kroner per dag.

Alfheim understreker at Industri Energi i meklingen har oppnådd et resultat som er langt bedre enn tilbudet fra Norges Rederiforbund under forhandlingene i slutten av mai.

Og med det så ønsker vi alle en fortsatt god natt 😀