Industri Energi sine nettsider

Informasjon

Hei og god fredag, da var vi her fra klubbkontoret igjen med en kort oppdatering av ukens gjøremål for oss på kontoret.

Vi startet uken som normalt med møte med arbeidsutvalget, vi har også bistått ett par enkelt medlemmer i møter med bedriften denne uken i sammenheng med individuelle saker. Vi hadde også ett lengre møte der vi så litt nærmere på Safetec rapporten som vi har omtalt tidligere.

Det var også månedsmøte denne uken, vi hadde der en gjennomgang av status i bedriften med alt fra utnyttelsesgraden av både ressurspoolen i boring og i wireline pågående aktivitet og sykefravær i de ulike avdelingene. Det var flere aktuelle saker oppe til drøfting slik som de nye løfteforumet, Franks og diett rettigheter det er fortsatt problemstillinger som står uavklart så vi vil ta dem videre i egne møter med bedriften.

En hadde også oppe flere enkelt saker i månedsmøte både som dreide seg om individuelle medlemmer og deres rettigheter, men også prinsipielle saker ble drøftet. Vi fikk løst og avsluttet noen av de sakene, men resterende vil vi drøfte videre så raskt vi får anledning.

For noen uker siden gjennomførte bedriften ett møte på Teams og det ble informert om at møtet ble betalt med overtid for medgått tid (2timer) Vi har tatt det med bedriften at dette skal kompenseres med minimum 4 timer overtid ihht TA når den ansatte er på fri. Bedriften sier at det har rettet opp i dette og informert ut, men vi tar det med her uansett.

Vi hadde også ett møte i med forhandlings utvalget hvor vi begynte å se på en fremdrifts plan for lønnsforhandlingene for de landansatte. Klubben og tillitsvalgte har mottatt noen forslag fra medlemmene som vi tar med oss videre. Men før forhandlingene vil vi også forsøke og få gjennomført ett medlemsmøte for medlemmene på land. Også vil en avvente med forhandlingene til forhandlingene for de offshore ansatte er ferdigstilt. De forhandlingene kommer i slutten av mai.

Nå på fredag hadde vi en gjennomgang av resultatet av arbeidsmiljø undersøkelsen på land. Vi også fått laget en kategori på hjemmesiden for de tillitsvalgte for ledende personell. Nå blir det langhelg da mandag er 1 mai og den internasjonale arbeider dagen og vi vil på forhånd gratulere dere alle med dagen.

Ha en fin helg alle sammen.